Historia Szpitala

Historia Szpitala

Ze źródeł historycznych wynika, że Szpital Powiatowy w Wyrzysku został wybudowany na przełomie wieków ok. 1880 roku jako pojedynczy pawilon. W 1937 roku nastąpiła dobudowa dwóch skrzydeł szpitala a na przełomie 1940 – 41 podwyższenie o dodatkowa kondygnację. W 1950 roku wybudowano parterowy pawilon spełniający funkcje oddziału zakaźnego i chorób płuc.

    
Okres międzywojenny.

Głównym ośrodkiem leczniczym w Wyrzysku był Szpital Powiatowy. Miał 60 łóżek na czterech oddziałach: chirurgicznym, wewnętrznym, położniczym i zakaźnym.
W 1914 roku Kierownikiem szpitala był dr Lenz Marqard, powołany na to stanowisko przez ówczesnego landrata powiatu wyrzyskiego, barona Magnusa von Brauna (notabene ojca Wernhera von Brauna, późniejszego wybitnego specjalisty w zakresie techniki rakietowej i kosmicznej). Obsługę pielęgniarską pełniły przez kolejne 50 lat siostry ze zgromadzenia św. Elżbiety. We wrześniu 1932 roku doszło w szpitalu do tragicznego wypadku, w wyniku wybuchu sterylizatora ciężkich poparzeń doznała siostra instrumentariuszka, która zmarła po kilku dniach ogromnych cierpień.

    
Okres okupacji hitlerowskiej.

W okupowanym Wyrzysku centralnym jego punktem był nadal Szpital Powiatowy. Kierowali nim lekarze niemieccy przybyli spoza miasta. Najpierw chirurg dr Schubert, skądinąd wyższy rangą członek hitlerowskich Oddziałów Szturmowych. W szpitalu pracowały nadal i to przez cały okres okupacji siostry elżbietanki. Przed zakończeniem wojny szpital oraz budynki szkolne zamienione zostały na obiekty wojskowe i służyły celom frontowym.

    
Okres powojenny i lata współczesne.

Tragiczne doświadczenia wojny i okupacji niemieckiej wpłynęły negatywnie na stan zdrowia mieszkańców Wyrzyska i powiatu. Rozprzestrzeniały się tyfus, błonica, czerwonka i zwłaszcza gruźlica. Dopiero po zakończeniu walk uchroniono Szpital Powiatowy, a w latach pięćdziesiątych Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego i podstację w Nakle n/Notecią.
Pierwszym powojennym dyrektorem został dr Roman Brzozowski, który w tym czasie był jedynym chirurgiem na tym terenie. Następnie szpitalem zarządzali: dr Stefan Matuszewski, a po nim aż do 1973 roku ordynator oddziału chirurgicznego dr Stefan Charczun. Po zlikwidowaniu struktury powiatowej 1 lipca 1975 roku na bazie wyrzyskiego szpitala utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej.
W następnych latach funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku pełnili: lek. med. Stefan Charczun, lek. med. Andrzej Gryziecki, lek. med. Aleksander Napierała, lek. med. Stanisław Bolanowski, lek. med. Krzysztof Berndt, mgr inż. Edward Gaitkowski, lek. med. Magdalena Polewczyńska-Marciniec.
W sierpniu 2008 roku na stanowisko Dyrektora Z.O.Z. w Wyrzysku została powołana Pani mgr Danuta Wojciechowska.

 Przekształcenie Publicznego Szpitala w Spółkę z o.o.

    W roku 2009, po szeroko przeprowadzonych konsultacjach społecznych, władze Powiatu Pilskiego podjęły decyzję o przekształceniu, poprzez likwidację, publicznego ZOZ-u w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Powiatu Pilskiego, pod nazwą Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. Od marca 2010r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku został postawiony w stan likwidacji. W połowie czerwca 2010r. została zarejestrowana spółka pod nazwą Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., która następnie utworzyła niepubliczny zakład opieki zdrowotnej pod tą samą nazwą i pierwszego lipca 2010r. rozpoczęła udzielanie świadczeń zdrowotnych. Prezesem Zarządu Spółki od dnia jej powstania była Pani mgr Danuta Wojciechowska.

Pacjenci Szpitala Powiatowego w Wyrzysku w sposób nieograniczony mogą korzystać z posługi duszpasterskiej i Mszy Św. w kaplicy szpitalnej.

Z historią szpitala związane są losy ludzi: pacjentów ale również jego pracowników. Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych i całym sercem oddanych swojej pracy: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników administracji i obsługi – dość powiedzieć, że Nasz Szpital miał dużo szczęścia iż tacy ludzie budowali i budują jego historię.

  • Share

admin

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL