Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.1:

  • Home
  • Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.1:

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.1: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Umowa o dofinansowanie nr RPWP. 09.01.01-30-0038/22-00 z dnia 20.07.2023 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł Projektu:
„Poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku”

Miejsce realizacji Projektu:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
89-300 Wyrzysk
województwo: wielkopolskie
powiat: pilski
gmina: Wyrzysk

Cele Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej w Powiecie Pilskim poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny.

Realizacja inwestycji wpłynie na:
‒ poprawę zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w dostępie do usług medycznych wysokiej jakości,
‒ zapewnienie wymaganego zaplecza technicznego do obsługi pacjentów dotkniętych chorobami cywilizacyjnymi ograniczającymi ich aktywność zawodową,
‒ dostosowanie infrastruktury do obsługi świadczeń zdrowotnych istotnych z punktu widzenia aktualnych trendów demograficznych dotyczących starzenia się społeczeństwa,
‒ zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów w trakcie transportu międzyszpitalnego,
‒ efektywną diagnostykę umożliwiającą szybkie wykrywanie schorzeń i wdrożenie metod leczenia i rehabilitacji pozwalających na przywrócenie pacjentom pełnej sprawności,
‒ zapewnienie kompleksowości badań i opieki medycznej,

Zakres rzeczowy Projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby ZOL:

– Elektrokardiograf (1 szt.)

– Aparat terapii kombinowanej (2 szt.)

– Lampa do naświetleń V5 na statywie (2 szt.)

– Stół rehabilitacyjny do pionizacji (1 szt.)

– Dwustronne schody do nauki chodzenia (1 szt.)

– Cykloergometr pionowy (2 szt.)

– Stół rehabilitacyjny 2-segmentowy sterowany elektrycznie (2 szt.)

– Wózek inwalidzki z wysokim oparciem (1 szt.)

– Parapodium statyczne (1 szt.)

– Parapodium dynamiczne (1 szt.)

– Urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do profesjonalnej terapii pacjentów z deficytami funkcjonalnymi części ciała (1 szt.)

– Ssak elektryczny (2 szt.)

-Rotor rehabilitacyjny zmotoryzowany (1 szt.)

– Aparat do sonoterapii (1 szt.)

– Aparat do magnetoterapii (1 szt.)

– Łóżko szpitalne ze sterowaniem elektrycznym z materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym (15 szt.)

– Aparat do laseroterapii (1 szt.)

2. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby O/Wewnętrznego:

– Defibrylator AED Lifepak (1 szt.)

– Wózek-wanna z regulowaną wysokością (2 szt.)

– Wózek do czynności pielęgnacyjnych pacjenta (1 szt.)

– Łóżko szpitalne ze sterowaniem elektrycznym z materacem przeciwodleżynowym i stolikiem przyłóżkowym (30 szt.)

– Kapnograf (1 szt.)

3. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Poradni Kardiologicznej:

– Elektrokardiograf (1 szt.)

4. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Poradni Położniczo-Ginekologicznej:

– Przenośny detektor tętna płodu (1 szt.)

– Kardiotokograf (1 szt.)

– Ultrasonograf (głowice convex, linia, endo), (do wykorzystania również w Poradni Urologicznej) (1 szt.)

5. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Poradni Urologicznej:

– Cystoskop (1 szt.)

6. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Poradni Chirurgicznej i Urazowo-Ortopedycznej:

– Ultrasonograf (1 szt.)

– Wózek zabiegowy (1 szt.)

7. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Pracowni Endoskopii:

– Wózek zabiegowy (1 szt.)

– Kardiomonitor (1 szt.)

– Wózek do transportu chorych z regulowaną wysokością (1 szt.)

8. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Pracowni Fizjoterapii:

– Aparat do fali uderzeniowej (1 szt.)

9. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej na potrzeby Izby Przyjęć:

– Elektrokardiograf (1 szt.)

– Wózek do transportu leżących chorych (1 szt.)

– Wózek zabiegowy jezdny (2 szt.)

10. Zakup sprzętu, aparatury medycznej i diagnostycznej w celu wyposażenia karetek:

– Nosze z transporterem (1 szt.)

– Krzesło kardiologiczne (2 szt.)

– Ssak akumulatorowy (2 szt.)

– Wideolaryngoskop (2 szt.)

– Pulsoksymetr (2 szt.)

– Plecak ratowniczy (2 szt.)

– Torba pediatryczna (2 szt.)

– Respirator transportowy (1 szt.)

Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2023)
‒ Liczba wspartych podmiotów leczniczych: 1 szt.
‒ Wartość zakupionego sprzętu medycznego: 1.993.300,01 PLN

‒ Liczba zakupionych respiratorów: 1 szt.

Wartość Projektu:
Całkowita wartość projektu: 1.993.300,01 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 1.993.300,01 PLN
Kwota dofinansowania: 1.694.305,00 PLN  

Okres realizacji Projektu:
03.04.2023 r. – 30.11.2023 r

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Powiatu Pilskiego
w wysokości 150.000,00 zł

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL