BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Podmiot leczniczy
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
89-300 Wyrzysk

tel.: 67 21 09 863 (sekretariat)
fax: 67 28 62 463
e-mail: szpitalwyrzysk@wp.pl

NIP: 764-26-40-360
REGON: 301457850
KRS: 0000358517
Rejestr podmiotów leczniczych: W-30 24519
Strona WWW: www.szpital.wyrzysk.pl
Nazwa organu tworzącego: powiat pilski
Struktura własnościowa: 100% własność Powiat Pilski

Zarząd Szpitala

Prezes Zarządu: Dorota Tuchalska
tel. 67 21 09 863

Dyrektor d/s lecznictwa: Almuetaz Bellah Nasrullah
tel. 67 21 09 863

Działy Szpitala:

 • Izba Przyjęć
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
 • Oddział Dziecięcy
 • Odddział Chorób Wewnętrznych
 • Zespół Ratownictwa Medycznego
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Ortopedyczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Neurochirurgiczna
 • Poradnia Urologiczna
 • Pracownia Fizjoterapii
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Pracownia Endoskopii
 • Laboratorium analityczne
 • Administracja


Dane majątkowe i własnościowe Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

 • Struktura własnościowa – 100% własność Powiat Pilski
 • Kapitał udziałowy (podstawowy) – zł
 • Majątek trwały –
 • Kapitał zapasowy –

Zamówienia Publiczne

Pytania dotyczące zamówień publicznych prosimy kierować do:

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
tel. 67 21 09 866
fax 67 28 62 463
email: zp@szpitalwyrzysk.pl

Ogłoszenia przetargowe dostępne są na stronie internetowej Szpitala w Wyrzysku:

Wszelkie sprawy przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:35:
Sekretariat Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.: 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41
tel. 67 21 09 863
e-mail: szpitalwyrzysk@wp.pl

Wszystkie sprawy wpływające i wypływające do/z szpitala są rejestrowane w dzienniku podawczym i załatwiane przez odpowiednie komórki organizacyjne:

 • Dział Administracyjno-Techniczno-Gospodarczy
 • Sekcja Służb Pracowniczych
 • Dział Księgowości
 • Statystyka Medyczna

Sprawy indywidualne załatwiane są na bieżąco w terminach nie dłuższych niż przewiduje Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Informacje o stanie zdrowia pacjenta można uzyskać od lekarza prowadzącego lub ordynatora oddziału.
Pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. www.szpital.wyrzysk.pl

I. PRZEGLĄDANIE SERWISU BIP

 • Aby zapoznać się z treścią serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesujący Cię dział. Niektóre strony mogą być publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia – strona i podstrony.


II. STRONY INFORMACYJNE

 • Strona główna – dane adresowe Szpitala, NIP, REGON, adres strony www itp.
 • Struktura organizacyjna – dyrekcja, administracja, izby przyjęć, oddziały, poradnie i pracownie naszego szpitala.
 • Kierownictwo Spółki – dane kontaktowe Prezesa Zarządu Spółki oraz kompetencje Zarządu Spółki.
 • Finanse spółki – dane majątkowe i własnościowe Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
 • Bilans – bilansy Spółki za kolejne lata.


III. STRONY SYSTEMOWE

 • Pozostałe informacje – sposób przyjmowania i załatwiania spraw oraz informacje na temat sposobu dostępu do danych publicznych nie ujętych w BIP.
 • Instrukcja korzystania – niniejszy dokument.
 • Mapa strony – dynamicznie generowane drzewo dokumentów.
 • Redakcja – wykaz osób redagujących BIP z ich danymi kontaktowymi.


IV. PRZETARGI

 • Znajduje się tu odnośnik do ogłoszeń, związanych z zamówieniami publicznymi, publikowanych w oddzielnym serwisie – podstronach strony głównej Szpitala Powiatowego w Wyrzysku.


V. KONKURSY

 • Konkursy publikowane są na stronach podmiotowych Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze).


VI. POLE WYSZUKIWANIA

 • Znajduje się on na górze strony. Aby przeszukiwać serwis BIP należy w okienko wyszukiwarki wpisać szukaną frazę i kliknąć słowo “szukaj” lub nacisnąć klawisz “enter”.


VII. ODNOŚNIK DO PORTALU BIP.GOV.PL

 • W nagłówku stron znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem www.bip.gov.pl

 

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL