Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020Oś

  • Home
  • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020Oś

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020Oś

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.2 Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) Umowa o dofinansowanie nr RPWP.11.02.00-30-0043/22-00 z dnia 21.03.2023 r. zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Szpitalem Powiatowym w Wyrzysku Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł Projektu:
„Wsparcie kryzysowych działań naprawczych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku”

Miejsce realizacji Projektu:
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
ul. 22 Stycznia 41
89-300 Wyrzysk
województwo: wielkopolskie
powiat: pilski
gmina: Wyrzysk

Cele Projektu:
Celem projektu jest zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia oraz poprawa dostępności do usług i infrastruktury zdrowotnej w Powiecie Pilskim poprzez realizację działań naprawczych, związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych i społecznych

Realizacja inwestycji wpłynie na:
‒ zwiększenie ilości i jakości realizowanych procedur medycznych,
‒ uzupełnienie istniejących zasobów sprzętowych,
‒ umożliwienie wykonywania procedur medycznych obecnie niestosowanych,

‒ zwiększenie komfortu pacjentów,
‒ poprawa warunków pracy personelu medycznego.

 

Zakres rzeczowy Projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
1. Zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej, w tym:

  1. a) Sprzęt i aparatura medyczna dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej:

– jednostronne schody do nauki chodzenia,

– stół rehabilitacyjny do pionizacji z regulacją w pionie i w poziomie,

– wielofunkcyjny aparat do terapii kombinowanej,

– lampa do naświetleń światłem podczerwonym typu sollux,

  1. b) Sprzęt i aparatura medyczna i diagnostyczna dla Pracowni Endoskopii:

– wideogastroskopy 2 szt.,

– wideokolonoskopy 2 szt.,

– specjalistyczna automatyczna myjnia endoskopowa, dwukomorowa, chemiczno-termiczna,

  1. c) Sprzęt i aparatura medyczna i diagnostyczna i laboratoryjna dla Oddziału Wewnętrznego:

– aparat do wysokoprzepływowej tlenoterapii w warunkach klinicznych,

– system rejestracji przebiegi EKG metodą Holtera,

– system długotrwałych zapisów ciśnienia składający,

– ssak elektryczny 2 szt.,

– przenośny analizator do gazometrii i jonów,

– myjnia – dezynfektor,

  1. d) Aparatura medyczna dla Izby Przyjęć:

–  myjnia – dezynfektor.

  1. Zakup Ambulans typu C z wyposażeniem medycznym:

– ambulans wyposażony w dedykowaną zabudowę medyczną i wyposażenie:nosze transportowe wyposażone w transporter z rama typu X, krzesło kardiologiczne, nosze podbierakowe, deska ortopedyczna,

– defibrytator ratowniczy;

– urządzenie do wspomagania kompresji klatki piersiowej;

– respirator transportowy;

– przenośny ssak akumulatorowy.

Wskaźniki Projektu:
Wskaźniki produktu (2023)
‒ Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19: 1 szt.
‒ Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 1.335.650,00 PLN
‒ Liczba karetek pogotowia i pojazdów zakupionych na potrzeby reagowania kryzysowego: 1 szt.
‒ Liczba zakupionych respiratorów w celu wsparcia leczenia COVID-19: 1 szt.

– Wartość zakupionego sprzętu medycznego: 1.335.650,00 PLN

 

Wartość Projektu:
Całkowita wartość projektu: 1.456.739,01 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 1.335.650,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 135.302,50 PLN

Okres realizacji Projektu:
15.09.2022 r. – 30.09.2023 r.

  • Share

admin

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL