Narodowy Fundusz Zdrowia

  • Home
  • Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) to polski fundusz ubezpieczeń zdrowotnych, który został utworzony w 1999 roku. Celem NFZ jest zapewnienie Polakom dostępu do bezpłatnej opieki medycznej. Fundusz finansowany jest z publicznych środków, w tym z wpłat pracowników oraz pracodawców.

Jak działa Narodowy Fundusz Zdrowia?

Jak działa Narodowy Fundusz Zdrowia? NFZ umożliwia Polakom korzystanie z bezpłatnych usług medycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Aby skorzystać z usług medycznych, należy posiadać ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Karta ta upoważnia do korzystania z opieki medycznej w ramach kontraktu NFZ z placówkami medycznymi.

Jakie usługi oferuje NFZ?

NFZ oferuje szeroką gamę usług medycznych, w tym wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, zabiegi chirurgiczne, leczenie szpitalne oraz rehabilitację. Wszystkie te usługi są bezpłatne dla polskich obywateli posiadających ważną kartę ubezpieczenia zdrowotnego.

Procedury i zasady NFZ

Procedury i zasady NFZ są określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tą ustawą, NFZ odpowiada za organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. W ramach swoich zadań, NFZ zawiera kontrakty z placówkami medycznymi oraz określa standardy i ceny usług medycznych.

Podsumowanie

  • Share

admin

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL