Dzień: 2023-09-07

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020Oś

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11: Instrument REACT-EU EFRR Działanie 11.2 Wspieranie

Czytaj więcej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.1:

Czytaj więcej

Zapisz się teraz

Otrzymuj nasze najnowsze wiadomości i regularnie aktualizacje

LTR RTL